OFISI ZA TUME
MAKAO MAKUU

Mkurugenzi Mkuu,
Tume ya Nguvu za Atomu,
S. L. P. 1585, Kitalu AF, Kiwanja Na. 634,
Barabara ya Atomu,
Mtaa wa Mnadani, Kikombo,
41206, DODOMA, TANZANIA.

Simu: +255 262323807 and 0262323808
Barua pepe : dg[at]taec.go.tz

———————————————————-

OFISI ZA KANDA

1. Kanda ya Kaskazini (Arusha),
S.L.P 743, Kitalu J, Kiwanjat Na. 216,
Njiro, ARUSHA,
Simu: +255 272 970050 / 0754361221
Simu ya mkononi: +255 595139
Barua pepe: northernzon[at]taec.go.tz

2. Kanda ya Mashariki (Dar es Salaam)
S.L.p 80499,
Simu: 022 29227555,
Simu ya Mkononi:       0737 879759,
Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz

OFISI ZA KANDA

3. Kanda ya Ziwa (Mwanza)

P.O. Box 1520, Block F, Plot No. 623/1,
2 Atomic Road, Majengo, Mkolani,
33112
Simu: +255 737 894 221
Baruapepe: mwz[at]taec.go.tz

4. Kanda ya Kati (Dodoma)

S.L.P 1585, Kitalu No. 634, Block AF,
2 Atomu Road, Mtaa wa Mnadani, Eneo la Kikombo, 41206 Dodoma, Tanzania.
Barua pepe: dodoma[at]taec.go.tz
Simu: 0766596699

5. Kanda ya Kusini (Mtwara)

Eneo la feri
Simu: +255 738 185 113
Baruapepe: mtwara[at]taec.go.tz

6. Kanda ya Nyanda za juu Kusini (Mbeya)

Iwambi Maziwa
Simu: +255654755211
Baruapepe: mbeya[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI ZINGINE
ZANZIBAR

Barua pepe: znz[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

ZANZIBAR One Stop Centre

Barua pepe: znz[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Dar es Salaam One Stop Centre

Barua pepe: dsm[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Bandari a KABWE

Barua pepe: kwabwe[at]taec.go.tz

Bandari ya Bagamoyo

Barua pepe: bagamoyo[at]taec.go.tz

Horohoro -TANGA

Barua pepe: horoho[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Holili – KILIMANJARO

Barua pepe: holili[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Kabanga – NGARA

Barua pepe: kabanga[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Kasumulu – MBEYA

Barua pepe: kasumulo[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

KIGOMA

Barua pepe: kigoma[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @ 

Kilwa Masoko - LINDI

Barua pepe: kilwamasoko[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

TPA

Simu ya Mkononi:       0737 879759,
Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Julius Nyerere International Airport (JNIA)

Simu ya Mkononi:       0737 879759,
Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

JNIA - Swissport

Simu ya Mkononi:       0737 879759
Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

JNIA - DHL

Simu ya Mkononi:       0737 879759
Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

TRH

Simu ya Mkononi:       0737 879759
Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Bulore

Simu ya Mkononi:       0737 879759
Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Galco ICD

Simu ya Mkononi:       0737 879759
Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

African ICD

Simu ya Mkononi:       0737 879759
Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Kilimanjaro International Airport (KIA)

Barua pepe: kia[at]taec.go.tz 

Mwanza Airport

Barua pepe: mwz[at]taec.go.tz

Mwanza SP

Barua pepe: mwz[at]taec.go.tz

Mwanza NP

Barua pepe: mwz[at]taec.go.tz

Kilambo- MTWARA

Barua pepe: kilambo[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Mtambaswala - MTWARA

Barua pepe: mtambaswala[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Mutukula – KAGERA

Barua pepe: mutukula[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Namanga – ARUSHA

Barua pepe: nmg[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @ 

PEMBA

Barua pepe: pemba[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

MOROGORO

S.L.P 457,
Kitalu 120, Kiwanja No 22,  Barabara ya Kilakala Flat,
Mtaa wa King’ola ,
Morogoro
Baruapepe: morogoro[at]taec.go.tz
Simu: 0628 025 001

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

BUKOBA

Baruapepe: bukoba[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Manyovu - KIGOMA

Baruapepe: manyovu[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

TICTS

Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

HESU Investment

Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Alhushoom

Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

ECCL

Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

JEFAG

Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Azam ICD

Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Fumba Port
Rusumo – KAGERA

Barua pepe: rusumo[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Sirari – MARA

Barua pepe: sirari[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Tunduma – SONGWE

Barua pepe: tunduma[at]taec,go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Tanga Port – TANGA

Barua pepe: tanga[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Tarakea – KILIMANJARO

Barua pepe tarakea[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Tunduma - SONGWE

Barua pepe tunduma[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

KATAVI

Barua pepe katavi[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

TABORA

Barua pepe tabora[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

AAKIA
Kibirizi - KIGOMA
Kwala
ETC Cargo Ltd

Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

UDA ICD

Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

PMM Estate

Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Dar es Salaam ICD

Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

AMI Tanzania Ltd

Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Kurasini ICD

Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

TICTS

Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @