OFISI ZA TUME
MAKAO MAKUU

Mkurugenzi Mkuu,
Tume ya Nguvu za Atomu,
S. L. P. 1585, Kitalu AF, Kiwanja Na. 634,
Barabara ya Atomu,
Mtaa wa Mnadani, Kikombo,
41206, DODOMA, TANZANIA.

Simu: +255 262323807 and 0262323808
Barua pepe : dg[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe, ondoa [at] na weka @

OFISI ZA KANDA

1. Kanda ya Kaskazini (Arusha),
S.L.P 743, Kitalu J, Kiwanjat Na. 216,
Njiro, ARUSHA,
Simu: +255 272 970050 / 54 
Simu ya mkononi: +255 784 494 793
Barua pepe: northernzon[at]taec.go.tz

2. Kanda ya Mashariki (Dar es Salaam)
S.L.p 80499,
Simu: 022 29227555,
Simu ya Mkononi:       0737 879759,
Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz

3. Kanda ya Ziwa (Mwanza)

P.O. Box 1520, Block F, Plot No. 623/1,
2 Atomic Road, Majengo, Mkolani,
33112
Simu: +255 737 894 221
Baruapepe: mwz[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI ZINGINE
ZANZIBAR

Barua pepe: znz[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Bagamoyo Port

Barua pepe: 

Horohoro -TANGA

Barua pepe: horoho[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Holili – KILIMANJARO

Barua pepe: holili[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Kabanga – NGARA

Barua pepe: kabanga[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Kasumulu – MBEYA

Barua pepe: kasumulo[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

KIGOMA

Barua pepe: kigoma[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @ 

Kilwa Masoko - LINDI

Barua pepe: kilwamasoko[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Kilimanjaro International Airport (KIA)

Barua pepe: kia[at]taec.go.tz 

Kilambo- MTWARA

Barua pepe: kilambo[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Mtambaswala - MTWARA

Barua pepe: mtambaswala[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

MTWARA

Barua pepe: mtwara[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Mutukula – KAGERA

Barua pepe: mutukula[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Namanga – ARUSHA

Barua pepe: nmg[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @ 

PEMBA

Barua pepe: pemba[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

MOROGORO

Barua pepe: morogoro[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Rusumo – KAGERA

Barua pepe: rusumo[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Sirari – MARA

Barua pepe: sirari[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Tunduma – SONGWE

Barua pepe: tunduma[at]taec,go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Tanga Port – TANGA

Barua pepe: tanga[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Tarakea – KILIMANJARO

Barua pepe tarakea[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Tunduma - SONGWE

Barua pepe tunduma[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

KATAVI

Barua pepe katavi[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

TABORA

Barua pepe tabora[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @