OFISI ZA TUME
MAKAO MAKUU

Mkurugenzi Mkuu
Tume ya Nguvu za Atomiki Tanzania,
S.L.P 743, Kitalu J, Kiwanja Na. 216,
Njiro, ARUSHA,
Simu:  +255 272 970050 / 51 / 52 / 53
Simu ya Mkononi:         +255 754 361221 (DG)
Nukushi:               +255 272 970054
Barua pepe :         dg[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI ZA KANDA

KANDA YA MASHARIKI (Dar es Salaam)
S.L.P  80499,
Simu: 022 29227555,
Simu ya Mkononi:    0737 879759,
Barua pepe: dsm[at]taec.go.tz

KANDA YA ZIWA (Mwanza)
Barua pepe: mwz[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI ZINGINE
Bagamoyo Port

Barua pepe: 

Horohoro -TANGA

Barua pepe: horoho[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Holili – KILIMANJARO

Barua pepe: holili[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Kabanga – NGARA

Barua pepe: kabanga[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Kasumulu – MBEYA

Barua pepe: kasumulo[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

KIGOMA

Barua pepe: kigoma[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @ 

Kilimanjaro International Airport (KIA)

Barua pepe: kia[at]taec.go.tz 

Kilambo- MTWARA

Barua pepe: kilambo[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Mtambaswala - MTWARA

Barua pepe: mtambaswala[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

MTWARA

Barua pepe: mtwara[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Mutukula – KAGERA

Barua pepe: mutukula[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Namanga – ARUSHA

Barua pepe: nmg[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @ 

PEMBA

Barua pepe: pemba[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Rusumo – KAGERA

Barua pepe: rusumo[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Sirari – MARA

Barua pepe: sirari[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Tunduma – SONGWE

Barua pepe: tunduma[at]taec,go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Tanga Port – TANGA

Barua pepe: tanga[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Tarakea – KILIMANJARO

Barua pepe tarakea[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

ZANZIBAR

Barua pepe: znz[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @