MAWASILIANO YETU

MAKAO MAKUU

Mkurugenzi Mkuu,
Tume ya Nguvu za Atomu,
S. L. P. 1585, Kitalu AF, Kiwanja Na. 634,
Barabara ya Atomu,
Mtaa wa Mnadani, Kikombo,
41206, DODOMA, TANZANIA.

Simu: +255 262323807 and 0262323808
Barua pepe : dg[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe, ondoa [at] na weka @

 

OFISI YA KANDA YA MASHARIKI - DAR ES SALAAM

S.L.P.  80499, Dar Es Salaam.
Simu ya mezani: 022 29227555
Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz 
Simu ya Mkononi:  0737 879759 / 0737 789 60 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA KANDA YA KASKAZINI - ARUSHA

Ofisi ya Kanda ya Kaskazini (Arusha),
S.L.P  743, Kitalu J, Kiwanja Na. 216, 
Njiro, ARUSHA,
Simu:  +255 272 970050 / 54
Simu ya mkoni:        +255 784 494 793 (Mkuu wa Kanda)
Barua pepe :    northernzone[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA KANDA YA ZIWA - MWANZA

Baruapepe: mwz[at]taec.go.tz 

Simu ya Mkononi: 0737 894221

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA HOROHORO - TANGA

Baruapepe: horohoro[at]taec.go.tz

Simu ya Mkononi: 0737 894227 / 0762 620587

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA KABANGA - NGARA

Baruapepe: kabanga[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA KASUMULU - MBEYA

Baruapepe: kasumulu[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA KIGOMA

Baruapepe: kigoma[at]taec.go.tz 

Simu: 0672479778/0764555547

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA KILAMBO - MTWARA

Baruapepe: kilambo[at]taec.go.tz 

Simu ya Mkononi: 0737 894236

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA MTAMBASWALA - MTWARA

Baruapepe: mtambaswala[at]taec.go.tz 

Simu: 0754007905

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA MTWARA

Ferry Area,
Baruapepe: mtwara[at]taec.go.tz 
Simu ya Mkononi: 0737 894222

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA MUTUKULA - KAGERA

Baruapepe: mutukula[at]taec.go.tz 

Simu: 0678379205/0752063492

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA BANDARI YA TANGA - TANGA

Baruapepe: tanga[at]taec.go.tz 

Simu ya Mkononi: 0737 808277 / 0784 764844

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA HOLILI - KILIMANJARO

Baruapepe: holili[at]taec.go.tz

Simu ya Mkononi: 0737 894226 / 0754 324137

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA NAMANGA - ARUSHA

Baruapepe: nmg[at]taec.go.tz

Simu ya Mkononi: 0739 315752 / 0755 315752

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA PEMBA - ZANZIBAR

Baruapepe: pemba[at]taec.go.tz

Simu ya Mkononi: 0737 894231

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA RUSUMO - KAGERA

Baruapepe: rusumo[at]taec.go.tz 

Simu ya Mkononi: 0737 894224

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA SIRARI - MARA

Baruapepe: sirari[at]taec.go.tz

Simu ya Mkononi: 0737 894228 / 0767 389168

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA TARAKEA - KILIMANJARO

Baruapepe: tarakea[at]taec.go.tz 

Simu: 0766299668 / 0764521383

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA TUNDUMA - SONGWE

Baruapepe: pemba[at]taec.go.tz

Simu ya Mkononi: 0737 894225

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA UWANJA WA NDEGE WA KILIMANJARO - KIA

Baruapepe: kia[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA ZANZIBAR

S.L.P. 2555, Zanzibar.
Baruapepe: znz[at]taec.go.tz 

Simu ya Mkononi: 0737 894230

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

KWA MALALAMIKO WASILIANA NASI KWA

Simu ya Mkononi : 0769297596
Barua pepe: malalamiko[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Tuma Barua Pepe

13 + 4 =

TAEC