MAWASILIANO YETU

MAKAO MAKUU

Mkurugenzi Mkuu,
Tume ya Nguvu za Atomu,
S.L.P 1585, Kitalu AF, Kiwanja Na. 634, Barabara ya Atomu,
Mtaa wa Mnadani, Kikombo,
41206, DODOMA, TANZANIA.
Simu: +255 262323807 and 0262323808
Barua pepe : dg[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe, ondoa [at] na weka @

OFISI YA KANDA YA MASHARIKI - DAR ES SALAAM

S.L.P.  80499, Dar Es Salaam.
Simu ya mezani: 022 29227555
Baruapepe: dsm[at]taec.go.tz 
Simu ya Mkononi:  0737 879759 / 0737 789 60 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA KANDA YA KASKAZINI - ARUSHA

Ofisi ya Kanda ya Kaskazini (Arusha),
S.L.P  743, Kitalu J, Kiwanja Na. 216, 
Njiro, ARUSHA,
Simu:  +255 272 970050 / 0754361221
Simu ya mkoni:        +255 716595139 (Mkuu wa Kanda)
Barua pepe :    northernzone[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA KANDA YA KATI - DODOMA

S. L. P. 1585,
Kiwanja No. 634, Kitalu AF,
2 Barababra ya Atomu,
Mtaa wa Mnadani,  Eneo la Kikombo,
41206 Dodoma, Tanzania.
Barua pepe: dodoma@taec.go.tz
Incharge Cell: 0766596699

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA KANDA YA ZIWA - MWANZA

Baruapepe: mwz[at]taec.go.tz 

Simu ya Mkononi: 0737 894221

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA KANDA YA KUSINI - MTWARA

Baruapepe: mtwara[at]taec.go.tz 
Simu ya Mkononi: +255 738 185 113

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA HOROHORO - TANGA

Baruapepe: horohoro[at]taec.go.tz

Simu ya Mkononi: 0737 894227 / 0762 620587

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA KABANGA - NGARA

Baruapepe: kabanga[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA KASUMULU - MBEYA

Baruapepe: kasumulu[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA KIGOMA

Baruapepe: kigoma[at]taec.go.tz 

Simu: 0672479778/0764555547

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA KILAMBO - MTWARA

Baruapepe: kilambo[at]taec.go.tz 

Simu ya Mkononi: 0737 894236

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA MTAMBASWALA - MTWARA

Baruapepe: mtambaswala[at]taec.go.tz 

Simu: 0754007905

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA MUTUKULA - KAGERA

Baruapepe: mutukula[at]taec.go.tz 

Simu: 0678379205/0752063492

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA BANDARI YA TANGA - TANGA

Baruapepe: tanga[at]taec.go.tz 

Simu ya Mkononi: 0737 808277 / 0784 764844

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA HOLILI - KILIMANJARO

Baruapepe: holili[at]taec.go.tz

Simu ya Mkononi: 0737 894226 / 0754 324137

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA NAMANGA - ARUSHA

Baruapepe: nmg[at]taec.go.tz

Simu ya Mkononi: 0739 315752 / 0755 315752

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA PEMBA - ZANZIBAR

Baruapepe: pemba[at]taec.go.tz

Simu ya Mkononi: 0737 894231

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA RUSUMO - KAGERA

Baruapepe: rusumo[at]taec.go.tz 

Simu ya Mkononi: 0737 894224

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA SIRARI - MARA

Baruapepe: sirari[at]taec.go.tz

Simu ya Mkononi: 0737 894228 / 0767 389168

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA TARAKEA - KILIMANJARO

Baruapepe: tarakea[at]taec.go.tz 

Simu: 0766299668 / 0764521383

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA TUNDUMA - SONGWE

Baruapepe: pemba[at]taec.go.tz

Simu ya Mkononi: 0737 894225

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA UWANJA WA NDEGE WA KILIMANJARO - KIA

Baruapepe: kia[at]taec.go.tz

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

OFISI YA ZANZIBAR

S.L.P. 2555, Zanzibar.
Baruapepe: znz[at]taec.go.tz 

Simu ya Mkononi: 0737 894230

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

KWA MALALAMIKO WASILIANA NASI KWA

Simu ya Mkononi : 0769297596
Barua pepe: malalamiko[at]taec.go.tz 

ANGALIZO: Unapotumia baruapepe ondoa [at] na weka @

Tuma Barua Pepe

6 + 3 =

TAEC